โปรเจคร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
เป็นโปรเจคทำเล่นที่มีโจทย์คือ ตัด คัด เลือด
จึงใช้วิธีแบบงานทำมือ ใช้คัตเตอร์ มีด ส้อม มาตัดกระดาษถ่ายเอกสาร ที่แม้เป็นเพียงการตัดกระดาษ และผงสีแทนเลือด แต่ก็น่าหวาดเสียวเช่นภาพจริงได้

Views: 28

Albums: etc.

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service