การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D การต่อสู้ด้วยจิตใจของเด็กวัด โดยการตั้งมั่นในคำสอนของหลวงตาที่เลี้ยงดูตนมา โดยมีกิเลส ตัณหา ความชั่วต่างๆมาลวงให้ทำผิด ต้องต่อสู้กับความชั่วเหล่านั้นโดยการตั้งมั่นในศีล 5 ศีลที่คนทั่วไปพึ่งปฏิบัติ

Views: 105

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by All about TiNAPUS's design on February 13, 2010 at 11:07pm
น่าสนใจดีนะคะ ติดตามๆ

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service