เราต้องมีความเพียรอันบริสุทธิ์ คิดถึงในหลวงขึ้นมา หาภาพสมัยท่านแข่งเรือใบ
มาวาด เสร็จมา ชื่นใจ

Views: 8

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service