แอนนิเมชั่น 3D สะท้อนการเลือกซื้อขนมของคนปัจจุบันที่เลือกซื้อขนมต่างชาติมากกว่าขนมไทย
โดยให้ ขนมชั้นเป็นตัวเอก เพื่อให้คล้องกับคำว่า
"ชั้นยังรออยู่นะ" เป็นการรอให้คนมาสนใจขนมไทยบ้าง

Views: 42

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service