ออกแบบเตียงผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลที่สามารถลด-ขยายขนาดของเตียงได้ เพื่อการประหยัดเนื้อที่ในโรงพยาบาล
-----
Contact
Mobile : 083-1365015
E-mail : xcodialg@gmail.com
Facebook : Taylor O-charoen

Views: 49

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service