ตัวผีเสื้อลงลายเส้นและสีใน Illustrator ใช้การไล่สีโดย mesh tool ตรงช่วงปีก
ดอกไม้และแบ๊คกราวน์ก็เป็นงานเก่าๆ ที่วาดไว้ใน illus เช่นกัน เอามาจัดองค์ประกอบดู

Views: 103

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service