17.00 น.
ช่างภาพชาวต่างชาติ หยิบหมวกกันน็อคขึ้นมาใส่ก่อนเดินเข้าไปใกล้บริเวณอาคาร เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ช่างภาพที่เข้าไปประมาท อันตราย ก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และอาจอันตรายถึงชีวิตครับ
Add a caption
17.00 น.
ช่างภาพชาวต่างชาติ หยิบหมวกกันน็อคขึ้นมาใส่ก่อนเดินเข้าไปใกล้บริเวณอาคาร เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ช่างภาพที่เข้าไปประมาท อันตราย ก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และอาจอันตรายถึงชีวิตครับ..

Views: 8

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service