รับงานถ่ายภาพรับปริญญาให้รุ่นพี่ที่มหาลัยฯค่ะ
แล้วก็ออกแบบหน้าปก Cd ควบด้วย

Tool: Illutrator,Photoshop, Canon 350D

Views: 111

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service