memory me

ตอนแรกที่ทำเพราะเชื่อว่า สิ่งของในอดีต จะมีความทรงจำของเราติดอยู่

แต่หลังจาเราได้ทำงานนี้แล้วก็ได้พบว่า เราเป็นคนฉายความทรงจำลงไปบนสิ่งของหรือ สถานที่ นั้นๆ เอง โดยมีสิ่งของเหล่านั้นเป็น สวิตช์ และเรามองผ่านความทรงจำของเราอีกที

มันไม่ได้อยู่ที่นั้น แต่มันอยู่ในตัวเราเองนี่แหล่ะ

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service