มันเพียงแต่รอเด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า เข้ามาใช้งาน
เพียงเพราะ มันอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก

สุดท้ายอายุไขและการใช้งานจะปลดประจำการณ์มันเอง

Views: 30

Albums: Life
Location: THAILAND

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service