เนื่องจากเป็นคนชลบุรี มีความผูกพันกับบางแสนมาก เลยมีอยู่วันนึงไปถ่ายรูปถึงที่เลย
แล้ววันดีคืนดีก็มานั่งดราฟและลงสีเล่น จุดนี้เป็นที่ชมวิวของบางแสนที่เรียกว่า "แหลมแท่น" จะมองเห็นเขาสามมุขอยู่ด้านหลังด้วย ^^

Views: 46

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service