ประกวด “โครงการศิลป์สายน้ำ” หัวข้อ "สายน้ำมรดกแห่งวัฒนธรรม" (The River of Culture Heritage) (30/04/2562)

ประกวดในธีม “โครงการศิลป์สายน้ำ ( The River Art)”
ภายใต้แนวคิด สายน้ำมรดกแห่งวัฒนธรรม (The River of Culture Heritage) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562

ส่งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
https://drive.google.com/file/d/1RkilC2VpkfIOFZkmAXDo9xSywD3CXIps/v...

สอบถามข้อมูลได้ที่:

・02-024-1342 ต่อ 115-117 (ฝ่ายการตลาด) 9.00-17.00 จันทร์-ศุกร์ (เว้น 12.00-13.00น.)

・ Facebook: https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/

・ Line@: @ctbblueflag

Views: 63

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service