ประกวด ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน" (19/04/2562)

ขอเชิญ : นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่วมส่งผลงานเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)
ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน" (Sustainable Packaging)
1. ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดจากประกาศประกวดฯ ด้านล่าง
2. ใบสมัครจะเปิดให้กรอกออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 เม.ย.2562 ที่ลิงค์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdBdPBi-Ork9KOL…/closedform
3. ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (สำหรับท่านที่ส่งทางไปรษณีย์จะดูจากตราที่ประทับ) ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ Location : https://goo.gl/maps/wBhG8v9pfTL2

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณรุ้งประภา/สีวลี โทร. 061-423-4926, 086-383-1913 , 02-391-5176
E-mail : ppid.packaging@gmail.com

Views: 73

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service