ประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest” (28/02/2563)

ไร่ชาฉุยฟง เชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพถ่าย
ทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง เข้าร่วมประกวด
ในโครงการ “Scene of CHOUI FONG Photo contest”
ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

กำหนดส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด เลขที่ 97 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 (วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”)

ตัดสินภาพถ่ายและประกาศผลทางเว็บไซต์ www.chouifongtea.com / facebook : ChouiFongTea / ig : chouifong_tea ในวันที่ 1 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไร่ชาฉุยฟง โทรศัพท์ 053-771-563 , 061-6688011

Views: 29

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service