ประกวดผลงานภาพถ่าย หัวข้อ "Lanna Dreams of Flower" (31/01/2563)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ) ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน "CHIANG MAI BLOOMS ภายใต้หัวข้อ : Lanna Dreams of Flower "เชียงใหม่เมืองเเห่งดอกไม้"

---> ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000.- บาท

ประเภทภาพถ่ายไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด Lanna Dreams of Flowers “เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” เเละแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ไม่จำกัดเทคนิค

กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 (รายละเอียดเเนบท้าย)
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms
http://cmhop.finearts.cmu.ac.th/ https://www.facebook.com/cmhopth

หรือ Scan QRCode เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Link บนโปสเตอร์เเนบท้าย หรือ Link เเนบท้าย

https://drive.google.com/drive/folders/1b6pPuheYsqeFJpPjqToqDICKdeekj0NJ?fbclid=IwAR0_oH1sMzaHrE3zzUHDt0rWzD7Bg1NftLXqU2bFZgSBqXSbxJPb22kc9_Y

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
อีเมล chiangmaihouseofphotography@gmail.com
https://www.facebook.com/cmhopth

Views: 24

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service