ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "iSign Academy" (29/02/2563)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)
.
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านทาง Facebook : TABDA (หลังการประกวดจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ)
.
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

E-mail : tabda.tic@gmail.com

www.tabda.org

Views: 169

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service