ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ
เข้าร่วมออกแบบ Co-Studio & Creative Space
เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และการใช้งานร่วมกัน โดยมีการแบ่งพื้นที่ ดังนี้

 1. Co-Studio : พื้นที่พูดคุยงาน ตรวจงาน ทำงาน และส่วนบริการต่าง ๆ ภายในห้องระบบปรับอากาศ เปิดให้บริการเวลา 08:00 – 19:00 น.
 2. Creative Space : พื้นที่พูดคุย ทำงาน ออกแบบ-สร้างสรรค์ ภายในพื้นที่เปิดโล่ง เปิดให้บริการ 24 ชม.ออกแบบและนำเสนอ แนวความคิด การใช้งานพื้นที่ ครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ ส่วนบริการ และอื่น ๆ แสดงการคำนวณและจำนวนผู้ใช้งาน ต่อวัน ในพื้นที่แต่ละส่วน

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด
ผู้ส่งงานเข้าประกวด จำนวน 1-3 คน
โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คนในกลุ่ม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดแบบ
1. แนวคิดในการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานของนักศึกษาปัจจุบัน
2. การใช้งานพื้นที่ซึ่งได้ประโยชน์สูงสุด
3. ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริง
4. การนำเสนอผลงาน

กำหนดส่งผลงาน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563

การพิจารณาตัดสินและประกาศผ
วันที่ 3 เมษายน 2563

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงาน
- สมัครและส่งผลงานผ่านทาง pr.facmu@gmail.com
1. แนบไฟล์สแกนใบสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. แนบไฟล์นำเสนอผลงานขนาด A1 (594 x 841 มม.) จำนวน 2 แผ่น จัดแสดงในแนวนอน ในรูปแบบ JPEG หรือ PDF ความละเอียด 300 dpi ประกอบด้วย ชื่อผลงาน, ชื่อผู้เข้าประกวด, Design Concept, Plan, Elevation, Section, Perspective, แบบประมาณราคาก่อสร้าง, ระบุการใช้งานพื้นที่, พร้อมแสดงการคำนวณจำนวนผู้ใช้งานภายในพื้นที่ ต่อวัน พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน)_Plate01.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทาง
https://drive.google.com/drive/folders/1d-Zy6wBCzQdRn55bwoRuvMDteoYg955J?usp=sharing

Views: 36

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service