ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์”ปี 6 (Science is out there) (31/03/2563)

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ปี 6 (Science is out there) 
หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ
ส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ www.nsm.or.th/contest

 

แบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษา
ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด
1.
ประเภทยอดนิยม 
2.
ประเภทยอดเยี่ยม

 

หัวข้อการประกวด

1.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest  ในเมนู "โหวตภาพ"
ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช

 

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
17.00
.

ตัดสินผลงาน

ประกาศผล

1

..63 - มี..63

มลภาวะ

30 มี..63

5 เม..63

10 เม..63

2

เม..63 - มิ..63

วัฒนธรรม

30 มิ..63

5 ..63

10 ..63

3

..63 - ..63

วิถีชีวิต

30 ..63

5 ..63

10 ..63

 

2.ประเภทยอดเยี่ยม 
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

 

รอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00
.

ตัดสินผลงาน

ประกาศผล

1

..63 - มี..63

แม่น้ำ

30 มี..63

5 เม..63

10 เม..63

2

เม..63 - มิ..63

ป่าไม้

30 มิ..63

5 ..63

10 ..63

3

..63 - ..63

ภูมิปัญญา

30 ..63

5 ..63

10 ..63

 

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest**

 

รางวัลสำหรับการประกวด ประเภท นักเรียน นักศึกษา

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

6,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

4,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย

 

รางวัลสำหรับการประกวด ประเภท ประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

ทุนต่อยอดผลงาน

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

8,000  บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1

6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000  บาท

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475 หรือ 
E-mail nsmphotocontest@nsm.or.th
www.nsm.or.th/contest
และ www.facebook.com/NSMthailand

Views: 55

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service