ประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (07/04/2562)

ขณะนี้ระบบรับภาพโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท (เปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด) ได้เปิดแล้ว

ส่งภาพ / รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.rpst.or.th/egatphotocontest/

** ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)

*** ท่านสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น โครงการเพื่อสังคม หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับ กฟผ. ได้ที่นี่ :
http://www.rpst.or.th/egatphotocontest-about-egat/

หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ

1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” – จำนวน 34 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาทท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” – จำนวน 34 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาทท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Views: 22

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service