ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" (31/05/2562)

เปิดรับสมัครผผู้สนใจส่งผลงานนวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" โดยส่งงใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น
ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิด ขั้นตอน ความยาว 3-5 นาที

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Views: 40

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service