ประกวดคลิปวีดีโอในไอเดีย "ปราบยุง" (30/04/2562)

ย่างก้าวสำคัญที่จะได้โปรโมทผลงานคลิปวีดีโอของคุณไปทั่วประเทศ กับงานประกวดสุดมันส์จัดโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
โอกาสดีๆที่คุณจะได้ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อก้าวสู่การเป็น youtuber และยังได้โปรโมทผลงานไปทั่วประเทศในหัวข้อ“ไอเดียปราบยุง” โดยการคิดไอเดียปราบยุงในแบบของท่าน และถ่ายทอดผ่านวิดีโอคลิป ความยาว 3-5 นาที ผลงานจะถูกอัพโหลดขึ้นใน Line@อาสาปราบยุง (@prabyung)โดยผลงานของของท่านจะถูกเผยแพร่โหวตและแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วประเทศ และยังลุ้นรับรางวัลและประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ไอเดียปราบยุง”กำหนดความยาวของคลิปวิดีโอตั้งแต่ 3-5 นาที ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท!!!

หลักเกณฑ์การสมัคร

1.ประชาชนทุกเพศทุกวัย

2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

4.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีสิทธิ์ดัดแปลงเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

5.เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาอนาจารเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเนื้อหาที่อ่อนไหวต่อศาสนาเป็นต้น รวมถึงจะต้องไม่มีโฆษณาแอบแฝงใดๆ

6. ไม่จำกัด เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการถ่ายทำ

7.เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


กำหนดระยะเวลา
เปิดรับการส่งประกวดผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ษ. 2562คัดเลือกผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด 10อันดับเข้าสู่รอบถัดไป
และประกาศผลรอบสุดท้าย โดยคัดเลือก 3 ผลงานที่เข้าตากรรมการ จาก 10 ผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด
โดยจะมีการประกาศผล ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ในงาน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” พร้อมรับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ย่างก้าวสำคัญที่จะได้โปรโมทผลงานคลิปวีดีโอของคุณไปทั่วประเทศ กับงานประกวดสุดมันส์จัดโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
โอกาสดีๆที่คุณจะได้ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อก้าวสู่การเป็น youtuber และยังได้โปรโมทผลงานไปทั่วประเทศในหัวข้อ“ไอเดียปราบยุง” โดยการคิดไอเดียปราบยุงในแบบของท่าน และถ่ายทอดผ่านวิดีโอคลิป ความยาว 3-5 นาที ผลงานจะถูกอัพโหลดขึ้นใน Line@อาสาปราบยุง (@prabyung)โดยผลงานของของท่านจะถูกเผยแพร่โหวตและแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วประเทศ และยังลุ้นรับรางวัลและประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ไอเดียปราบยุง”กำหนดความยาวของคลิปวิดีโอตั้งแต่ 3-5 นาที ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท!!!

หลักเกณฑ์การสมัคร

1.ประชาชนทุกเพศทุกวัย

2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

4.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีสิทธิ์ดัดแปลงเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

5.เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาอนาจารเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเนื้อหาที่อ่อนไหวต่อศาสนาเป็นต้น รวมถึงจะต้องไม่มีโฆษณาแอบแฝงใดๆ

6. ไม่จำกัด เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการถ่ายทำ

7.เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


กำหนดระยะเวลา
เปิดรับการส่งประกวดผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ษ. 2562คัดเลือกผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด 10อันดับเข้าสู่รอบถัดไป
และประกาศผลรอบสุดท้าย โดยคัดเลือก 3 ผลงานที่เข้าตากรรมการ จาก 10 ผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด
โดยจะมีการประกาศผล ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ในงาน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” พร้อมรับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร

Views: 21

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service