ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21(07/06/2562)

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่โดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ ผ่านการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดในหัวข้อ สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์พานาโซนิค ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

ผู้สนใจนำผลงานด้านจิตรกรรมเข้าร่วมประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2731-8888 ต่อ 2911 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โทร.0-2281-2224 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่เลยค่ะ

Views: 26

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service