ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน "ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน" (03/06/2562)

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ..2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน

 

ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – 3 มิถุนายน 2562

 

สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

หรือทาง tiny.cc/no614y

Views: 20

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service