วิธี upload ภาพลงที่ Portfolios*Net จากเวปไซต์ flickr.com

*** ตอนนี้เรามีปัญหาเล็กน้อยในการ upload ภาพจาก flickr กำลังเร่งแก้ไขครับ ให้ใช้วิธีนี้ชั่วคราวก่อน ***ไปที่ links นี้ครับ

http://www.portfolios.net/photo/flickr

** คุณจะพบการเตือนว่า

"That page doesn’t exist."

** ให้ดูท่ี Address Bar ของ browser จะพบ

http://fotobootcamp.ning.com/photo/flickr/token?frob=##############...

*** ให้แก้ตรงส่วนของ url ที่ browser ของคุณจาก fotobootcamp.ning.com
ให้เป็น portfoliosnet.ning.com โดยไม่ต้องแก้ไขส่วนอื่นๆ ข้างหลัง

*** ระบบก็จะแสดง menu ให้คุณเลือกว่าจะ upload รูปอะไรจาก flickr มาที่ Portfolios*Net

ถ้าติดขัดอะไรสอบถามได้นะครับ
*** UPDATE *** เรากำลังแก้ไขตรงส่วนนี้ให้ตรงไปที่ upload menu เรียบร้อยเมื่อไหร่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทันทีครับ

Views: 183

Replies are closed for this discussion.

Replies to This Discussion

ขอบคุณครับ ใช้งานได้แล้ว สะดวกขึ้นเยอะเลย
ใช้งานได้แล้วนี่ครับ ก็สะดวกขึ้นมากครับ

แต่ flickr มันจำกัดรูป show เนี่ยสิ แหะๆ

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service