Show Me Your Workspace! - อยากเห็นโต๊ะทำงานของแต่ละคน เอามาดูกันหน่อย

อยากจะรู้ว่าจะมีใครโต๊ะรกกว่าผมอีกไหม โดนเจ้านายว่าทุกวันเลยครับ55
หรือจะจัดประกวดโต๊ะทำงานกันดีขอความเห็นด้วยครับ

Views: 29706

Reply to This

Replies to This Discussion

อันนี้โต๊ะคนทำงานอีเว้นท์ครับ รกพอกัน

อันนี้ด้านขวาครับ
โอ้ว มีกันคนละจอสองจอ ผมยังแค่จอ notebook ตัวเดียวอยู่เลย T-T
อันนี้โต๊ะทำงานที่ห้องนอนคะ

เห็นลำโพงแล้ว ถ้าจะหลับยากกกกกกกกกก เนาะ อิอิ
เอามาแบ่งกันดูมั่งค่ะ...ให้ดูเพราะว่าเก็บไปบ้างแล้ว..^ ^"

สวย สะอาดเชียวค่ะ^^
ร ก ช นิ ด ที่ เ ก็ บ ไ ม่ ไ ห ว -*- ต้ อ ง อ า ศั ย ไ ม้ ขี ด ก้ า น เ ดี ย ว
รูปไม่ขึ้น ง่ะ
ต้องกดที่รูปกล้องนะ ไม่ใช่ upload จ้า
ขอบคุณค่ะ ^^

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service