ขอเชิญร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "ฉันเป็นนักออกแบบกราฟฟิกไทย" โดย สันติ ลอรัชวี และคณะนักออหแบบไฟแรง 5 ท่าน

สันติ ลอรัชวี และคณะ


ขอเชิญร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "ฉันเป็นนักออกแบบกราฟฟิกไทย"

โดย สันติ ลอรัชวี และ คณะนักออหแบบไฟแรก อีก 5 ท่าน

 

ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554

เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

มหาวิทบาลัยบูรพา

จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Views: 273

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service