เชิญร่วมงาน Innovative Architectural Material Expo (IAM) 10 ก.ย. 54

 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก มัณฑนากร และ Designer ที่สนใจนวัตกรรมใหม่​ๆ ทางด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรมวัสดุก​่อสร้างและการออกแบบพลาดไม่​ได้ ครั้งแรกกับงาน 
Innovative Architectural Material Expo (IAM) ภายใต้ Theme "นวัตกรรมวัสดุสู่อนาคต" งานนี้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
 
ชื่องาน : Innovative Architectural Material Expo (IAM)
Theme : นวัตกรรมวัสดุสู่อนาคต
Concept : เป็นงานที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เปรียบเสมือนงานที่สะท้อนถึงเทรนด์ ทางด้านวัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งบ้าน สำหรับปีถัดไป ที่พร้อมจุดประกายไอเดีย และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับกลุ่มสายอาชีพ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และโครงการ อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งเป็นสถานที่พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเจรจาธุรกิจระหว่าง กลุ่มสายอาชีพ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน


วันแสดงงาน : 10 กันยายน 2554
เวลา : 10.00 น. – 20.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1-3
ผู้จัดงาน : BCD CLUB โดยบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
ผู้เข้าชมงาน : บริษัทรับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ และโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า :

 • กลุ่มกระเบื้อง และหิน
 • กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และห้องครัว
 • กลุ่มไฟฟ้า และแสงสว่าง
 • กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หลังคา ฉนวนหลังคา โครงเหล็ก ประตูหน้าต่าง และบริการการก่อสร้าง
 • ประเภทสินค้าที่จะนำมาแสดงในงาน :
 • สินค้าที่นำมาแสดงต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ของ ปี 2554-2555
 • ผลิตภัณฑ์ที่จะเริ่มวางขายในปลายปี 2554
 • นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่มีขายหน้าร้าน ณ เวลานั้นๆ (New Product, Testing Product)
 • เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554

 

Seminar Detail
ชื่องานสัมมนา : อัพเดทเทรนด์….เติมเต็มไอเดีย # 3
วันที่สัมมนา : 10 กันยายน 2554
เวลา : 9.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องประชุมย่อย 1-2 (Meeting Room 1-2)


หัวข้อสัมมนา : 

 • นวัตกรรมกับการออกแบบ : พบกับแนวความคิดในการออกแบบผ่านผลงานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิกชื่อดัง คุณอมตะ หลูไพบูลย์ และ คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
 • นวัตกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ : พบกับบริบทแห่งที่อยู่อาศัยสไตล์แสนสิริ sustainable living และกรณีศึกษา โดย คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ 3 และพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • เศรษฐกิจ การเงิน กับอสังหาริมทรัพย์ : ภาพรวมเศรษฐกิจ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์อีก 3 ปีข้างหน้า, AEC กับอสังหาริมทรัพย์ไทย และเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง โดย ดร.พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน และคุณวาริธร ศิริสัตยะวงศ์ เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

 

รายละเอียด และตารางเวลาสัมมนา
08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.31 น. – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.46 น. – 12.00 น. สัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการออกแบบ" โดยสถาปนิกชื่อดัง คุณอมตะ หลูไพบูลย์ และ คุณทวิตีย์ วัชราภัยเทพาคำ จากบริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
12.01 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.31 น. – 15.00 น. สัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับอสังหาริมทรัพย์" โดย คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ 3 และพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
15.01 น. – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.16 น. – 16.45 น. สัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจ การเงินกับอสังหาริมทรัพย์" โดย ดร.พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุน และคุณวาริธร ศิริสัตยะวงศ์ เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

 

จำกัด 200 ท่าน / หัวข้อสัมมนา เท่านั้น เฉพาะสมาชิก BCD CLUB
ลงทะเบียนฟรี!! วันนี้ – 31 สิงหาคม นี้ ที่บุญถาวรทุกสาขา หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-657-1111

 


 

Views: 709

Reply to This

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service