โครงการประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท (25/03/2011)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย มีใจรักการออกแบบ ร่วมออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย โชว์ไอเดียเด็ดๆชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอและแฟชั่นร่วมตัดสินผลงาน อาทิ ทินนาถ นิสาลักษณ์ ผู้อำนวยการออกแบบของจิม ทอมป์สัน จักกาย ศิริบุตร    ศิลปินสิ่งทอชื่อดัง ชัย เจียมกิตติกุล นักออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ Headquarter ศศิวรรณ ดำรงศิริ นักออกแบบลายผ้าร่วมสมัยของแบรนด์ชบาติก ระพี ลีละสิริ ดีไซน์เนอร์มือรางวัลเจ้าของแบรนด์ ระพี ลีลา ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-25 มีนาคม 54

 

การประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย
การประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย เป็นกิจกรรมในโครงการสร้างภาพลักษณ์ไหมไทยสู่สากล ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน 15 ชิ้นมาผลิตเป็นผ้าจริง และมอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

วัตถุประสงค์

การประกวดออกแบบลายผ้า มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทยในการรังสรรค์ลายผ้าไทยร่วมสมัย ตลอดจนมุ่งเฟ้นหานักออกแบบลายผ้าในระดับเยาวชน มาประดับวงการออกแบบสิ่งทอไทย

 

ประเภทผลงานลายผ้า

1.ลายผ้าสำหรับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (รวมทั้งผ้าผืน และผ้าล็อก)
-ผ้าทอ (ไม่จำกัดจำนวนตะกอ สีและหน้ากว้าง โดยขนาดของ 1 repeat ต้องไม่เกิน 54 นิ้ว)
-ผ้าพิมพ์ (ไม่จำกัดจำนวนสี และหน้ากว้าง โดยขนาดของ 1 repeat ต้องไม่เกิน 54 นิ้ว)
2.ลายผ้าสำหรับงานเคหะสิ่งทอและตกแต่งภายใน (เฉพาะผ้าผืน)
-ผ้าทอ (ไม่จำกัดจำนวนตะกอ สีและหน้ากว้าง โดยขนาดของ 1 repeat ต้องไม่เกิน 54 นิ้ว)

 

รางวัลในการประกวดในแต่ละประเภท (3ประเภท)

-รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
-รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
-รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
-รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท  2 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย
-ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 3 ผลงาน

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน

-ความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ลวดลาย ในด้านองค์ประกอบศิลป์
-แรงบันดาลใจ และแนวความคิดในการออกแบบ
-รูปแบบของเทคนิคที่ทอ และการใช้สี
-การผสมผสานและการออกแบบประยุกต์ลายผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม มีอัตลักษณ์ในความเป็นไทยร่วมสมัย
-การนำลายผ้าไปผลิต และใช้ได้จริง ตามประเภทการใช้สอย
-เมื่อผลงานเข้ารอบสุดท้าย คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานจากผืนผ้าจริง (ไม่น้อยกว่า4 เมตร) ประกอบกับแบบวาดลายผ้า และแนวความคิดในการออกแบบ (หากมีความจำเป็นคณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อนี้ได้ ตามความเหมาะสม)
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
-แบบลายผ้าขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) ที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ แบบสเก็ตซ์ด้วยมือ ติดลงบนกระดาษแข็ง (Photo board) ขนาด 43.7 x 56 ซม.
-แบบสำเนา ขนาดA3 แสดงการต่อลายผ้าซ้ำ 4 ชุด (4 Repeats) ติดลงบนกระดาษแข็ง (Photo board) ขนาด 73.4 x 98 ซม.
-คำบรรยายแรงบันดาลใจ และ แนวคิดในการออกแบบ พร้อมชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ สถานศึกษา/ชั้นปี พิมพ์ด้วย font Cordia New ขนาด 16 ลงในกระดาษ A4 ติดด้านหลัง board ผลงานแบบลายผ้า
-แบบร่างตัวอย่าง(Sketch Design)ในการนำลายผ้าที่ออกแบบไปใช้งานตามประเภทต่างๆ
-หากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบให้ส่ง CD ชิ้นงานด้วย (สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบแล้ว)

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์-25 มีนาคม 2554

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งผลงานทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน/EMS)/ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 718 1886
แฟกซ์ : 02 716 6466
Email: chutinun@124comm.com


Website:

http://www.ipthailand.go.th,

http://www.qthaisilk.com,

http://www.124comm.com
http://www.facebook.com/pages/IP-Creative-Thai-Silk/153610308029665 

Views: 401

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service