งานแสดงดนตรี "Violin and Cello Duo Recital" by Sakkan Sarasap & Arnik Vephasayanant

Event Details

งานแสดงดนตรี "Violin and Cello Duo Recital" by Sakkan Sarasap & Arnik Vephasayanant

Time: February 19, 2011 from 7pm to 10pm
Location: Goethe-Institut Auditorium
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://9artgallery.com/Violin…
Phone: 0851120877,0831526021
Event Type: concert, music, violin, cello
Latest Activity: Jan 29, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

9 Art Gallery / Architect Studio เชียงรายซึ่งเปิดดำเนินการด้านการเผยแพร่ศิลปะมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสนับสนุนและเผยแพร่ในด้านดนตรีคลาสสิค สู่ชุมชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและในกรุงเทพมหานคร โดยได้มีโครงการจัดคอนเสิร์ต Violin & Cello Duo Recital ขึ้นเพื่อเผยแพร่งานแสดงคู่เครื่องสายตะวันตก ซึ่งจัดทำได้ไม่ง่ายนัก ด้วยนักดนตรีทั้งสองต้องมีความสามารถทัดเทียมกันและ เล่นเข้ากันได้เป็นอย่างดี โดยจะจัดแสดงที่ The Imperial River House Resort จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 -19.30 น. และ จัดแสดงที่ Goethe Auditorium, สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.00-

20.30 น.

โครงการการแสดงดนตรีไวโอลินกับเชลโล่
 
Violin and Cello Duo Recital by Sakkan Sarasap & Arnik Vephasayanant
 
เนื่องด้วยวงการดนตรีสากลแนวคลาสสิคประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการเล่น, การแสดงกันอยู่ทั่วไปต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
และเป็นที่นิยมเล่นกันในกลุ่มเยาวชนจำนวนมาก โดยเฉพาะไวโอลินกับเชลโล่ซึ่งเครื่องดนตรีทั้งสองเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในการแสดงดนตรีคลาสสิคทั้งกับการแสดงของวงใหญ่ ออร์เคสตร้า วงแชมเบอร์ และการแสดงเดี่ยวรวมถึงการนำไปเล่นกับดนตรีในแนวแจ๊ส, ป๊อป, ร๊อค และอื่นๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัดการแสดงของเครื่องดนตรีทั้งสอง ยังสะดวกในการพกพานำไปจัดแสดงยังที่ต่างๆทั้งการจัดเตรียมสถานที่การแสดงก็ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องพึ่งพาระบบแสง, เสียงมากนักแต่ปัญหาการเข้าถึงและพัฒนาการเล่นดนตรีแนวนี้ให้ดียังต้องอาศัยโอกาสการแสดงที่จะทำให้ผู้ฟังกับผู้เล่นได้สร้างประสบการณ์ร่วมที่ถูกต้องเหมาะสม การเล่นที่ถูกต้องของนักดนตรี ทั้งการวางมือ การถือ การจับและความเข้าใจในบทเพลงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เพลงๆนั้นเกิดความไพเราะเกิดความชื่นชม ซาบซึ้งใจแก่ผู้ดู ขยายกลุ่มผู้ฟัง เกิดการติดตามพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการแสดงดนตรีกับสาธารณชนจึงเป็นโอกาสเป็นประสบการณ์ตรงที่จะพัฒนาผู้เล่นและผู้ฟังขับเคลื่อนวงการดนตรีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อๆไป

นักดนตรี
นายสักการ สารทรัพย์ ไวโอลิน
Sakkan Sarasap : violin
นายอานิก เวพาสยนันท์ เชลโล่
Arnik Vephasayanant : cello

วันเวลา, สถานที่
 
26 ธันวาคม 2553
ห้องเรือนตุง ,โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์ เฮาส์ เชียงราย 18.00 น.
Ruen Tung Hall , The Imperial River House Resort, Chiangrai
19 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันเกอเธ่, กรุงเทพฯ 19.00 น.
Goethe-Institut Auditorium, Bangkok
9 Art Gallery / Architect Studio proudly present violin & cello duo recital by Sakkan Sarasap : violin , Arnik Vephasayanant : cello,
Saturday 19 February 2011, 7 pm.
Goethe-Institut Auditorium, Bangkok, Thailand
Ticket are priced at 100 and 50 Baht for students
available at the door
call for advance booking at 0851120877,0831526021
E-mail:artgallery9@hotmail.com
http://9artgallery.com/Violin%20&%20Cello%20Duo%20.html

Comment Wall

Comment

RSVP for งานแสดงดนตรี "Violin and Cello Duo Recital" by Sakkan Sarasap & Arnik Vephasayanant to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service