เทศกาล "Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019"

Event Details

เทศกาล "Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019"

Time: October 30, 2019 to November 10, 2019
Location: SF World Cinema CentralWorld
City/Town: Bangkok
Event Type: film, movie
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 14, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน 2019

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน, สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO Thailand), Taiwan Film Institute, Taiwan Docs, New Taipei City Government, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ร่วมกับ Movies Matter, Documentary Club, SF Corporation Public Co.,Ltd และ Doc Club Theater ภูมิใจเสนอ ‘Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019’ ปีที่สองของเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจากไต้หวันในประเทศไทย

Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019 เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์และศิลปะบันเทิงที่หลากหลาย, เป็นช่องทางใหม่ของชาวไทยในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการศึกษาภาพยนตร์สารคดีรูปแบบต่าง ๆ ในกลุ่มนักสร้างสื่อ นักเรียนนักศึกษา และผู้ชมทั่วไปในประเทศไทย ผ่านภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับการคัดสรรแล้วจำนวน 9 เรื่องและโปรแกรมสารคดีสั้นจำนวน 3 โปรแกรม อันล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของไต้หวัน โดยเทศกาลจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema CentralWorld และโรงภาพยนตร์ Doc Club Theater (Warehouse30) และวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema MAYA Lifestyle Shopping Center Chiangmai และ SF Cinema CentralPlaza KhonKaen

นอกเหนือจากการจัดฉายภาพยนตร์แล้ว เทศกาลยังมีกิจกรรมสนทนาหลังการฉาย (Q&A) กับผู้กำกับสารคดีชาวไต้หวัน สามท่าน คือ LEE Yong-chao (จากภาพยนตร์เรื่อง Blood Amber) Elvis LU (จาก The Shepherds) และ WU Yao-tung (จาก Swimming on the Highway และ Goodnight & Goodbye) ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema CentralWorld กิจกรรมเสวนากับตัวแทนจาก Taiwan Docs ในหัวข้อ “การสนับสนุนภาพยนตร์ของรัฐและองค์กรต่างๆ ในไต้หวัน” และยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับผู้กำกับที่โรงภาพยนตร์ Doc Club Theater (Warehouse30) ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา นักสร้างภาพยนตร์สารคดี และนักวิชาการไทยที่สนใจศิลปะภาพยนตร์แขนงนี้ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น

Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019 จะเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema CentralWorld เวลา 17.30 น. โดยภาพยนตร์เปิดเทศกาลคือ Blood Amber ผลงานกำกับของ LEE Yong-chao ที่เคยได้รับการฉายมาแล้วที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลการ์โนในปี 2017 และที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน พร้อมร่วมพูดคุยกับผู้กำกับหลังชมภาพยนตร์

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service