งาน "Jinta Bring Back To 90’s Concert"

Event Details

งาน "Jinta Bring Back To 90’s Concert"

Time: April 6, 2018 from 2pm to 4:30pm
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: music, concert
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 2, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Jinta Bring Back To 90’s Concert
วันที่ : 06 เมษายน 2561
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โรงเรียนจินตะดนตรี
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น.

โรงเรียนจินตะดนตรี มุ่งนำแนวคิดเก่งดนตรี มีความสุขเสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ผ่านท่วงทำนอง และจังหวะ เกิดความสนุกสนาน และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยทางโรงเรียนจินตะดนตรี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน และมีคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีอีกด้วย
ในปีนี้นักเรียนโรงเรียนจินตะดนตรีจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบทเพลงที่ใครๆต่างคิดถึง ภายใต้ธีม “ Bring Back To 90’s” ให้น้องๆในยุค 4.0 ได้มาถ่ายทอดบทเพลงในยุคที่พ่อแม่ประทับใจ ผ่านเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด และรวมตัวกันสร้างความอบอุ่นใจให้ย้อนไปในช่วงเวลาที่ทุกท่านคิดถึง จึงเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะทำให้ทุกท่านได้อมยิ้ม และมีความสุขไปด้วยกันกับ “Jinta Bring Back To 90’s Concert” จากน้องๆโรงเรียนจินตะดนตรี

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "Jinta Bring Back To 90’s Concert" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service