Event Details

“Gift Festival”

Time: December 13, 2010 to December 19, 2010
Location: ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: gift, design, art, idea, market
Latest Activity: Dec 17, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

 

 

พบกับผลงานของขวัญจากไอเดียและฝีมือของนักศึกษาเก่าและปัจจุบันชาวเด็ค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กว่า 40 ปีมาแล้วที่นักศึกษามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเล็กๆ แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสดใสเป็นกันเองขึ้นภายในคณะ ตกแต่งสถานที่ด้วยทักษะของผู้ที่ร่ำเรียนมาทางด้านการออกแบบตกแต่งภายในจึงเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดๆ ผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับตกแต่งต่างๆ แบบ Hand Made ที่มีเสน่ห์ในตัวอย่างสุดฝีมือ แล้วนำมาจำหน่ายกันในคณะเพื่อหารายได้มาทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้ชื่อว่า “Gift Festival” เป็นประจำในทุกปี มีผู้เข้าชมเป็นนักศึกษาในรั้วเดียวกันและบุคคลภายนอกที่ชื่นชอบงานออกแบบ ตลอดจนนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาด้านการออกแบบเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น นอกจากทำรายได้ให้กับนักศึกษาแล้วยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ ทั้งยังช่วยฝึกทักษะในการออกแบบเชิงพาณิชย์และการตลาดซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ที่จะต้องออกไปเป็นนักออกแบบอาชีพในอนาคตในวันที่ 11-19 ธันวาคม 2553 นี้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการนำงาน Gift Festival ออกมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้ชื่อว่า Dec Give Festival เพื่อเสริมบรรยากาศของเทศกาลแห่งการให้

คำย่อ DEC นั้นมาจากชื่อของคณะ Decorative Arts เพื่อให้ผลงานได้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างขึ้น และเพื่อหารายได้มาทำประโยชน์ให้กับสมาคม โดยได้รวมผลงานออกแบบทั้งของนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาจำหน่ายเป็นไฮไลท์ของงาน นักออกแบบมืออาชีพที่เป็นศิษย์เก่านั้นจะคัดเลือกงานออกแบบที่เป็นสุดยอดของแต่ละคนมาวางจำหน่ายแบบ Limited Edition ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานอย่างมากมาย สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคณะมัณฑนศิลป์และสมาคมฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for “Gift Festival” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service