การแสดง "Concert No.7 Soundpost Chamber Orchestra"

Event Details

การแสดง "Concert No.7 Soundpost Chamber Orchestra"

Time: April 6, 2013 all day
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Event Type: concert, music
Latest Activity: Apr 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Concert ครั้งที่ 7 ของ Soundpost Chamber Orchestra

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 19.30 น.
ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
....
Concert No. 7 Sound Post Chamber Orchestra Chiangmai

Saturday 6th April 2013 at 07.30 pm

at the theater CMU ART CENTER

Free admission


Sound Post Chamber Orchestra เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2553 ประกอบไปด้วยเยาวชนและผู้สนใจที่มีความสามารถ

ในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ผ่านการคัดเลือก และทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่ Sound Post String Studio

เป็นสถานที่ฝึกซ้อม โดยมีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมการดนตรี ยังตระหนักในด้านการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านดนตรี

โดยเฉพาะนักดนตรีเครื่องสายเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาดนตรี,สามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดมากขึ้น และมีประสบการณ์การแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน

โดยจัดให้มีการแสดงร่วมกับนักดนตรีประเภทต่าง ๆ เช่น คณะนักร้องประสานเสียง เครื่องเป่าสากล เครื่องดนตรีไทย เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในดนตรีหลายประเภท อย่างไรก็ตามโครงการ ฯ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั่งเดิมที่เป็นมาตรฐานในการบรรเลงเพลงคลาสสิค(Classical Music)ไว้

เพื่อยกสถานภาพของนักดนตรีให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Sound Post Chamber Orchestra เชียงใหม่ ได้จัดการแสดงมาแล้ว 6 ครั้ง มีผู้สนใจได้รับชมรับฟังมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา สำหรับการแสดงในครั้งที่ 7 นี้

ทางวงจะได้นำเสนอบทเพลงดังนี้


บทเพลงพระราชนิพนธ์

Dvorak - Serenade for Strings Op.22

Vivaldi - Concerto in D RV. 121

Mozart - Overture The Marriage of Figaro

Love Theme From Romeo & Juliet

เพลงไทยร่วมสมัย ..etc

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง "Concert No.7 Soundpost Chamber Orchestra" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service