การแสดง "เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ"

Event Details

การแสดง "เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ"

Time: August 2, 2019 to August 4, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 085 150 3048
Event Type: performance
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 15, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ

วันที่ : 02 สิงหาคม - 04 สิงหาคม 2562

สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

โดย เบลอบอเดอร์ส

เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานการแสดงสดของศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น จีน เนปาล ฝรั่งเศส และไทย ภายใต้แนวคิด "ง้วนสาบเอเซีย" ที่ดึงเอาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่มาร้อยเรียงเป็นผลงานศิลปะแสดงสด ผ่านการทำงานของศิลปินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งการทำงานด้วยร่างกายกับเสียง การทำงานด้วยร่างกายกับวัสดุ และการทำงานด้วยร่างกายและบรรยากาศแวดล้อม ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน พื้นที่ และเวลาเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความคิดที่สอดคล้องต่อการทำงานศิลปะแสดงสดที่มุ่งเน้นในเรื่องภาวะของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ชมและศิลปิน การถ่ายทอดความคิดร่วมสมัยที่ดึงให้ผู้ชมร่วมความรู้สึกเดียวกับศิลปิน ขณะที่กำลังแสดงผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นพวรรณ สิริเวชกุล

โทร 085 - 1503048

Facebook: Blur borders

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง "เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service