ละครเวที “อลหม่านหลังบ้านทรายทอง”

Event Details

ละครเวที “อลหม่านหลังบ้านทรายทอง”

Time: November 30, 2017 to December 1, 2017
Location: SPU Sripatum University
City/Town: Bangkok
Event Type: performance
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่1 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภูมิใจนำเสนอ
ละครเวทีเรื่อง “อลหม่านหลังบ้านทรายทอง”
จากบทประพันธ์ของ ดารกา วงศ์สิริ

จัดแสดงวันที่
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 น.
ณ อาคาร 9 (อาคาร 30 ปีศรีปทุม)
โถงชั้น 1 สาขาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (FREE)

Comment Wall

Comment

RSVP for ละครเวที “อลหม่านหลังบ้านทรายทอง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service