เสวนา "ชาตินิยม ในยุคข้ามชาติ..ใคร? ทำไม? ประกาศสงคราม"

Event Details

เสวนา "ชาตินิยม ในยุคข้ามชาติ..ใคร? ทำไม? ประกาศสงคราม"

Time: February 11, 2011 from 1pm to 3pm
Location: Chiang Mai University
Street: Meeting room, 4th floor,Faculty of Social Sciences
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/socde…
Event Type: seminar
Latest Activity: Feb 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13:00 - 15:00 น.
ห้องประชุมชั้น 4 ตึกปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสวนาโดย
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล - สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์นรุตม์ เจริญศรี - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นับแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างน้อยตั้งแต่การสร้างรัฐชาติไทยสมัยใหม่ ”ชาติ” ถูกสร้างและถูกช่วงชิงความหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมาโดยตลอด ซึ่งความหมายของ “ชาติ” และลักษณะและวิธีการสร้าง “ชาติ” และ/หรือการปลุกกระแสชาตินิยมก็มีความแตกต่างหลากหลายสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ทั้งเงื่อนไขภายในและภายนอกประเทศ
 
ปัจจุบัน ประเทศไทยรวมทั้งนานาประเทศต่างอยู่ ในยุคที่เรียกว่า “ข้ามชาติ” (transnationalization) ที่ว่ากันว่าความเป็น “ชาติ” อาณาเขตดินแดน และเส้นแบ่งพรมแดนมีความพร่าเลือนและมีความหมายน้อยลงทุกที (ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่) แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศและความขัดแย้งในเรื่องอาณาเขตดินแดนในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นที่น่าสังเกตว่ากระแสชาตินิยมได้ถูกปลุกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกครั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความสัมพันธ์และส่งกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในเรื่องอาณาเขตดินแดนในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างเห็นได้ชัด  
 
ประเด็นเสวนา
1. เหตุใด “ชาตินิยม” จึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังในสังคมไทย (หรือไม่ทรงพลังจริง ? แต่ก็นิยมใช้กันมาในทุกยุคทุกสมัยรวมถึงในยุคปัจจุบัน และอย่างน้อยก็ใช้ได้ผลสำหรับประชาชนบางส่วน? เพราะมีกลไก  สถาบัน หรือกระบวนการทางสังคมอย่างไรรองรับ?)
2. สถานะของการใช้ “ชาติ” และ/หรือการปลุก “กระแสชาตินิยม” ในทางการเมืองที่เป็นอยู่ มีความเหมือนหรือแตกต่างไปจากที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือไม่อย่างไร (เหตุใดคนบางกลุ่มจึงเลือกใช้เครื่องมือนี้? หรือกลุ่มคนแบบไหนที่นิยมใช้เครื่องมือแบบนี้)
3. ความอันตรายของการปลุกกระแส “ชาตินิยม” รวมถึงความอันตรายหรือช่องโหว่ หรือข้อพึงระวังในการเคลื่อนไหวเพื่อโต้กลับกระแสดังกล่าว
4. เราจะไปให้พ้นอคติแบบชาตินิยมได้อย่างไร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
www.facebook.com/socdevcmu
อีเมล :
socdev_cmu[at]hotmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for เสวนา "ชาตินิยม ในยุคข้ามชาติ..ใคร? ทำไม? ประกาศสงคราม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service