“ก่อนจบ 2554” เทศกาลแสดงผลงานละครเวทีของนิสิตปริญญาตรีและโท จุฬาฯ

Event Details

“ก่อนจบ 2554” เทศกาลแสดงผลงานละครเวทีของนิสิตปริญญาตรีและโท จุฬาฯ

Time: January 21, 2011 to February 5, 2011
Event Type: performance
Latest Activity: Jan 26, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service