"นิทรรศการ จิตรกรรมฯ 29 สงเดจา" (fa 29 Art Exhibition, Songdeja)

Event Details

"นิทรรศการ จิตรกรรมฯ 29 สงเดจา" (fa 29 Art Exhibition, Songdeja)

Time: July 22, 2011 to August 7, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: Chulalongkorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: drawing, painting, sculpture, mixed, media
Latest Activity: May 16, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

นิทรรศการ จิตรกรรมฯ 29 สงเดจา “ fa 29 Art Exhibition, Songdeja ” 
ศิลปิน ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รุ่นที่ 29 (Academic year 1972 aluminus of the faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University)
ลักษณะงาน วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม 
ระยะเวลาที่จัดแสดง 22 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดนิทรรศการ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2
แนวความคิด

นิทรรศการศิลปกรรม “จิตรกรรมฯ 29” สงเดจา
นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมฯ 29 สงเดจา : งานศิลปะขนาดเล็ก และงานศิลปะส่วนบุคคลเป็นการแสดงผลงานวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม ของศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 29 อาทิ รศ.ปริญญา ตันติสุข รศ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ รศ.สรรณรงค์ สิงหเสนี มงคล พัวพันสวัสดิ์ มนต์ชัย ขาวสำอาง กำพล พงษ์พิพัฒน์ ฯลฯ ที่รวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกิจกรรมทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะตามแนวทางของแต่ละบุคคล และผลงานตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือ ให้ศิลปินสร้างงานในขนาดไม่เกิน 20x20x20 ซม. เพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆ ในงาน
นิทรรศการจัดแสดง ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2554 วันจันทร์-ศุกร์ 10:00 – 19:00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12:00-18:00 น.
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 น. โทร.08 4932 1118

 

fa 29 Art Exhibition, Songdeja : Small Work & Individual WorkAcademic year 1972 aluminus of the faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University such as Parinya Tantisuk, Monkol Phuaphansawat, Sannarong Singhaseni, Sriwan Janehuttakarnkit, Monchai Kaosam-Ang, Kumpon Pongpipat etc. will show their various works of art such as drawings, paintings, sculptures and mixed medias at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok. The exhibition will be shown during July 22 – August 7 2011, 10.00 am. – 7.00 pm.The opening ceremony is on Friday July 22, 2011, 6.00 pm., at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok. Tel.08 4932 1118

Comment Wall

Comment

RSVP for "นิทรรศการ จิตรกรรมฯ 29 สงเดจา" (fa 29 Art Exhibition, Songdeja) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service