วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
09.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรหน้างาน รถโชว์ในพื้นที่เริ่มทยอยเข้า บัตรเข้าชมงาน 50 บาท/คน,บัตรรถเข้างาน 50 บาท/คัน
10.00-16.00 น. ...

Views: 31

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service