เด็กแว๊นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับว่าตนเองได้ตายไปแล้วกับสัมภเวสีเจ้าที่ ที่ต้องการจะไปเกิด โดยคิดว่าจะใช้เด็กแว๊นที่เพิ่งตายไปแล้วเป็นตัวตายตัวแทน สัมภเวสีจึงต้องทำทุกอย่าง เพื่อนให้เด็กแว๊นยอมรับความจริง...

Views: 42

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service