งานชิ้นแรก สมัยที่เคย workshop 3d เป็นการเทสที่เน้นไปทาง animate popup ไม่เน้นโมเดลเท่าไร แต่ผมก็แอบจัดแสงและเคลื่อนกล้องนิดหน่อยด้วย

Views: 29

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service