ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทดลองการใช้โปรแกรมเท่านั้น ลองทำครั้งแรกติดชมได้นะคะ ^^ หากมีขอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ ^^

Views: 53

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service