ภาพที่ทำจากใจ
พอดีว่าก่อนปีใหม่ทำภาพไปถวายในหลวงที่ศิริราช
วาดเอง ทำให้รู้สึกว่าหากเราจะทำอะไรแล้ว
ในหลวงท่านทำจริงจังกว่าเราเยอะ

หากเราเหนื่อยแล้ว ในหลวงท่านเหน...

Views: 31

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service