เป็นงาน Animation งานแรก ชื่องานว่า PRAY FOR THAILAND...เป็นงานสะท้อนสังคมไทยที่มีความแตกแยกและไม่สามัคคี ทำให้มีการแทรกแทรงจากต่างชาติ มาทำลายประเทศไทยของเรา อยากให้คนไทยรักกัน สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...เพียงแค่คนไทยรักกัน ไม่แตกคอกัน จะใครหน้าไหนก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ครับ รักเมืองไทยเถอะครับ นี่มันบ้านของเราเอง

This is my first Animation work called PRAY FOR THAILAND, I talked about the discrimination in THAILAND, many things have been destroyed including every Thai people's hearts. I want all Thais love each other again and by being so, no one can harm us.

Views: 30

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service