ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาผลิตสื่อโทรทัศน์ อันนี้เป็นแค่เครดิตตอนจบ ส่วนตัวเต็มหายไปแล้ว T^T อัพเก็บไว้ให้เพื่อนๆดู เผื่อคิดถึงกัน หากมีขอผิดพลาดประก...

Views: 81

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service