กรูว่างส์ : LD (Learning Disability)

เด็กแอลดีคืออะไร? ทำไมเพื่อนของคุณบางคนถึงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้? หาคำตอบได้จากคลิปนี้

Views: 23

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service