การ์ตูน animation 3 มิติ ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ ตอน ภัยมืด
รูปแบบสื่อ การ์ตูน animation 3 มิติ
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป
ประเด็นเนื้อหา เด็กๆมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือ และช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆ
ผลิตโดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีที่ผลิต 2556

Views: 96

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service