อะไรคือลักษณะของความเป็นไทย ? เราเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนจากสิ่งใด ? เราสามารถดัดแปลงและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือปล่อยให้มันกลายเป็นอ...

Views: 51

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service