ศิลปหัตถกรรมไทยและการเปลี่ยนแปลง Cycle of Caft 80%

อะไรคือลักษณะของความเป็นไทย ?
เราเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนจากสิ่งใด ?
เราสามารถดัดแปลงและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หรือปล่อยให้มันกลายเป็นอดีต

What is Thai style ? ,
the folk arts and caft that the thing can tell you
how is everyday life of Thai population before there’er change and we can adapt the change or we get left behind.

ภาพเคลื่อนไหวเชิงข้อมูล ที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่กำลังจะบอกว่า ศิลปหัตถกรรมไทย ไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันเคยเป็น จากสิ่งสำคัญในชิวิต กลายเป็นสิ่งที่เป็นสินค้าเพื่อชาวต่างชาติ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านจนบางครั้ง หน้าที่ของมันก็เปลี่ยนไปจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆ

Views: 48

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by everythingxyz on March 31, 2011 at 12:05am
my thesis ..

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service