การเล่นกลองคาฮองกับบองโก้โดยผมเองว่าการวางตำแหน่งเมื่อเราจะนำคาฮองกับบองโก้มาเล่นด้วยกัน เป็นความแปลกใหม่ที่ได้ไอเดียจากเพื่อนชาวญี่ปุ่น ผมเลยทำคลิปนี้โดยใช้...

Views: 44

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service